Startside
Cassidae
Cyathidium
Cirripeder
Brachiopoder

Artikler om fossiler

Muricider i Danmarks tertiære aflejringer

Sneglefamilien Muricidae (på dansk ofte benævnt pigsnegle) er en stor og artsrig familie, der især er udbredt i varme have. Her findes den største variation med hensyn til form, størrelse og skulptur. Muriciderne er alle kødædende og lever fortrinsvis af andre bløddyr. Flere arter af Muricider har været anvendt til fremstilling af det kostbare farvestof purpur, således også Murex brandaris, der er almindelig i Middelhavet.

I de danske farvande findes 3 arter af Muricider, der dog aldrig ses i opskyl på stranden. De er afbildet i hæftet "Danske havsnegle" (Natur og Museum, 33. årgang nr. 2).

I tiden efter Kridttiden (der sluttede for ca. 65 mill. år siden) har der levet Muricider i vores del af Verden i flere af Tertiærets perioder. I det følgende skal der gives en kort oversigt over de enkelte perioders Muricider.

1. PALEOCÆN

1.1 Danien.

I denne etages aflejringer er fossile snegle generelt dårligt bevaret, og kun i Fakse er snegle almindelige. I den såkaldte "næsekalk", hvor den oprindelige aragonit er omdannet til calcit, er der fundet talrige snegle med skallen tilsyneladende bevaret. Muricider har dog været yderst sjældne i Fakse, idet der kun kendes ganske enkelte eksemplarer af en art, som Alfred Rosenkrantz i nogle efterladte notater og tegninger kaldte Pterynotus danicus. Arten er dog hverken beskrevet eller opstillet.

"Pterynotus danicus"

Eksemplar i Alice Rasmussens samling. Målestokken er 1 mm.

Foto: Leif Rasmussen.

1.2 Selandien.

Der kendes kun Muricider fra Lellinge Grønsandet i Københavnsområdet. Ravn (1939) opstillede arten Murex nanus, og von Koenen (1885) opstillede arten Murex ? cassis, der muligvis ikke er en muricid, samt Murex pyruloides, der tilhører slægten Urosalpinx.

1.3 Thanetien.

Ingen fossile Muricider er kendt.

2. EOCÆN

Fra konkretioner i Lillebælt Leret kendes en fauna, bestående af ca. 75 arter af snegle, muslinger og nautiler, bevarede som pyritstenkærner eller som aftryk i konkretioner. Der er hidtil ikke fundet sikre Muricider.

3. OLIGOCÆN

3.1 Viborg Formationen.

Fra denne formation er 2 arter kendt (ifølge Ravn, 1907):

Boreotrophon deshayesi og Lyrotyphis cuniculosus.

3.2 Branden Leret.

Denne aflejring anses i dag for at være det allerældste Øvre Oligocæn. Herfra kendes disse 6 Muricider (Ravn, 1907; Schnetler & Palm, 2008):

Boreotrophon deshayesi, Boreotrophon capito, Pterynotus tristicus, Muricopsis pereger, Lyrotyphis cuniculosus og Lyrotyphis sejunctus.                                                        

                                                                                              

3.3 Vejle Fjord Formationen.

Fra Brejning Leret, denne formations nederste enhed, kendes der ikke mindre end 11 arter af Muricider:

Boreotrophon deshayesi, Boreotrophon capito, Pterynotus tristichus, Muricopsis pereger, Trophonopsis angustevaricata, Trophonopsis semperi, Lyrotyphis cuniculosus, Lyrotyphis sejunctus, Lyrotyphis fistulatus, Typhis pungens og Coralliophila kochi.

Det skal bemærkes, at de to første arter er svære at adskille og at kun 2 arter er nogenlunde almindelige (Boreotrophon deshayesi og Lyrotyphis sejunctus). Trophonopsis angustevaricata er relativt almindelig ved Mogenstrup, men derudover kendes der kun 1 eksemplar af arten fra en løs flage af Brejning Ler i morænen ved Skanderborg, fundet af Søren Bo Andersen i 1976 ved anlæggelsen af den jyske motorvej.  De sjældneste arter er Muricopsis pereger (2 eksemplarer kendes fra Ølst), Typhis pungens (1 eksemplar fra Mørkholt) og Coralliophila kochi (3 eksemplarer fra Mogenstrup).

          

Lyrotyphis sejunctus, Lyrotyphis cuniculosus, Muricopsis pereger og Boreotrophon deshayesi. De sort-hvide billeder er fra Ravn (1907), farvebilledet er scannet. De to første arter er 10 og 25 mm høje, den tredie 15 mm og den sidste 5 cm høj. 

        

                   Coralliophila kochi                Boreotrophon deshayesi 

Begge snegle fra  Mogenstrup.

4. MIOCÆN

4.1 Klintinghoved Leret.

Dette ler findes som en løs flage på Als, men kendes også fra boringer. Sorgenfrei (1940) nævner disse Muricider:

Boreotrophon deshayesi, Murex paucispinatus og Lyrotyphis sejunctus. Murex paucispinatus er muligvis identisk med Murex inornatus.  

Desuden findes i private samlinger Trophonopsis semperi og Typhis pungens.  

4.2 Arnum Formationen.

Denne formations aflejringer kendes kun fra boringer i SV Jylland, og molluskfaunaen er beskrevet af Sorgenfrei (1958). Desuden kendes der fra grusgrave ved Enderupskov (vest for Gram) løse fossiler fra denne formation. Disse 5 Muricider kendes:

Murex inornatus, Murex cf. aturensis (muligvis identisk med Murex spinicosta), Lyrotyphis sejunctus, Typhis pungens og Hadriania coelata.

Af disse er kun Murex inornatus og Lyrotyphis sejunctus almindelige. I grusgrave ved Enderupskov kendes omlejrede fossiler fra især Arnum Formationen, og her er der fundet store eksemplarer af Murex inornatus, mens denne art kun kendes i unge eksemplarer fra boreprøverne.

4.3 Hodde Formationen.

Banke Rasmussen (1966) nævner kun Lyrotyphis sejunctus.

4.4 Gram Formationen.

Banke Rasmussen (1968) anfører disse Muricider:

Murex spinicosta, Trophonopsis semperi og Lyrotyphis sejunctus. Desuden beskrev von Koenen i 1872 Purpura reimersi, der nu henføres til slægten Spinucella. Af disse 4 arter er kun Lyrotyphis sejunctus og juvenile (unge) skaller af Murex spinicosta nogenlunde almindelige. Der kendes i alt ca. 10 eksemplarer af Trophonopsis semperi. Af Spinucella reimersi kendes der von Koenens typeeksemplar, der opbevares på universitetet i Göttingen. I 2008 fandt en skoledreng et nyt eksemplar, der blev anerkendt som danekræ (nr. 582) i 2009, og i 2011 fandt en tysk familie det tredje eksemplar, der ligeledes blev danekræ (nr. 674).

        

Trophonopsis semperi (7 mm), Spinucella reimersi (26 mm), juvenil Murex spinicosta (2,5 mm) og Lyrotyphis sejunctus (5 mm).

Ingemann Schnetler