Startside
Op

Vokslev

Sydvest for Vokslev findes der et profil langs den nordvestlige skrænt af Binderup Å. Dette profil er interessant ved at indeholde grænsen mellem Kridttiden og Tertiærtiden (K/T grænsen).

I profilet ses nederst skrivekridt, der indeholder fossiler af især bryozoer og søpindsvin. Grænsen mellem skrivekridt og Danienkalk er et lysegråt mergellag, der kun er 2-8 cm tykt. Laget er kun delvist blottet. Over grænsen er der "det døde lag", der er en grålig, lidt sandet og fossilfattig Danienkalk. Allerøverst er der bryozokalk, der er rig på fossiler af f. eks. søpindsvin, brachiopoder og muslinger. 

Lokaliteten blev beskrevet først af Jessen & Ødum (1922). Der er  en lille plancheudstilling i et skur. Lokaliteten er ved at indeholde K/T grænsen af international geologisk betydning.

Litteratur:

Geologisk set, Det nordlige Jylland: p. 162-163.

Jessen, A. & Ødum, H. 1922. Senon og Danien ved Voxlev. D.G.U. 2 (39).