Startside
Op

Svejstrup

Svejstrup 1997. Ekskursion med deltagere fra en international geologisk konference i Karlslunde 1997. Grænsen mellem den lysere Danienkalk og den mørkere Lellinge Grønsand ses omtrent midt i billedet. Øverst ses den lysegrå Kerteminde Mergel.

Svejstrup er den ene af de to danske lokaliteter, hvor grænsen mellem Danientidens kalk og Selandientidens mergel for tiden kan kan ses. Den anden er den også på denne hjemmeside omtalte Klintholm på Fyn. Tidligere kunne grænsen også ses ved Hvalløse på Djursland (nær Clausholm Slot), men denne lokalitet er forlængst forsvundet (beskrevet af H. Ødum 1926). I 1994 var grænsesn blottet på Amager (Gemmas Allé) ved tunnelarbejder til Øresundsforbindelsen.

Lokaliteten er en tidligere mergelgrav, der nu næsten er helt tilgroet. Der er til forskningsbrug frigravet et profil, der bliver vedligeholdt af og til. Lokaliteten er ikke egnet til besøg med indsamling af fossiler for øje, da profilet er meget begrænset i udstrækning, og antallet af fossiler er ringe. Alligevel er stedet et besøg værd på grund af den ovenfor nævnte grænse.

Når profilet er frilagt, er der ca. 6,5 m, hvoraf de ca. 75 cm i bunden er gullighvid, sandholdig slamkalk af Danien alder med gravegange og mere eller mindre lodrette flintknolde. Kalken overlejres af Selandienaflejringer. De nederste ca. 50 cm er udviklet som Lellige Grønsand (som på Sjælland) og består af glaukonitholdig mergel med et konglomerat af små kalkrullesten med en overfladebelægning af glaukonit og fosforit. Den resterende del af Selandienet er lysegrå Kerteminde Mergel.

I bundkonglomeratet kan der findes rullede og slidte stenkærner af søpindsvinet Echinocorys obliquus og andre omlejrede Danienfossiler, mens Kerteminde Mergelen indeholder dårligt bevarede snegle og muslinger.

 

Litteratur:

Geologisk set. Det mellemste Jylland. 1994, p. 76-77.

Thomsen, E. & Heilmann-Clausen, C. 1985. The Danian-Selandian boundary at Svejstrup with remarks on the biostratigraphy of the boundary in western Denmark. Bulletin of the Geological Society of Denmark 33, p. 341-362.

Ødum, H. 1926. Studier over Daniet i Jylland og paa Fyn. D.G.U. 2 (45): p. 46.