Startside
Op
Klintebjerg
Svejstrup, Kerteminde Mergel
Gundstrup blokke
Løse blokke

Selandien Lokaliteter

Aflejringer fra Selandien er Lellinge Grønsand og Kerteminde Mergel, og navnet er indført af Rosenkrantz i 1924. I Frihavnen havde han iagttaget, at disse lag, der her består af grønsandskalk, nederst med et konglomerat af oparbejdede fossiler fra Danien, overlejrede Danienkalk. Rosenkrantz gav den tid, som aflejringerne, der består af grønsandskalk, sort ler og lys mergel, er afsat i navnet Selandien. Selandia er det latinske navn for Sjælland. 

Lokaliteterne findes fortrinsvis på Fyn og Sjælland med Skovhus Vænge ved Lellinge (nær Køge) som typelokalitet. Rige faunaer er beskrevet fra Københavnsområdet (von Koenen 1885; Schnetler 2001), men disse lokaliteter findes ikke mere. Ved anlæggelsen af Øresundsforbindelsen var der i 1994 blottet et profil ved Gemmas Allé på Amager, hvor overgangen fra Københavnskalken (Danien) til Lellinge Grønsand (Selandien) kunne iagttages og hvor der var muligheder for indsamling af fossiler.

Lokaliteter som Basballe, Egsmark m. fl. fra Djursland og Gundstrup fra Nordfyn er løse blokke af Kerteminde Mergel.

 

 

Grönwall, K.A. & Harder, P. 1907: Paleocæn ved Rugaard i Jydland og dets Fauna.  Danmarks Geologiske Undersøgelse II. Række 18: 102 pp.

Harder, P. 1922:
Om Grænsen mellem Saltholmskalk og Lellinge Grønsand og nogle Bemærkninger om Inddelingen af Danmarks ældre Tertiær. Danmarks Geologiske Undersøgelse II. Række 38: 108 pp.

von Koenen, A. 1885: Ueber eine Paleocäne Fauna von Kopenhagen. Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften (Göttingen) 32: 1–128.

Ravn, J.P.J. 1939: Études sur les mollusques du Paléocène de Copenhague. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Biologiske Skrifter 1(1): 106 pp.

Schnetler, K.I. 2001: The Selandian (Paleocene) mollusc fauna from Copenhagen: the Poul Harder 1920 Collection. Geology of Denmark Survey Bulletin 37: 85 pp.

Schnetler, K.I & Nielsen, M.S. (in press): The molluscan fauna of boulders of Kerteminde Marl (Paleocene) from the gravel-pit at Gundstrup, Fyn, Denmark. Cainozoic Research.