Startside
Op
Klintebjerg
Svejstrup, Kerteminde Mergel
Løse blokke

Aflejringer fra Selandien er Lellinge Grønsand og Kerteminde Mergel, og navnet er indført af Rosenkrantz i 1924. I Frihavnen havde han iagttaget, at disse lag, der her består af grønsandskalk, nederst med et konglomerat af oparbejdede fossiler fra Danien, overlejrede Danienkalk. Rosenkrantz gav den tid, som aflejringerne, der består af grønsandskalk, sort ler og lys mergel, er afsat i navnet Selandien. Selandia er det latinske navn for Sjælland. 

Lokaliteterne findes fortrinsvis på Fyn og Sjælland med Skovhus Vænge ved Lellinge (nær Køge) som typelokalitet. Rige faunaer er beskrevet fra Københavnsområdet (von Koenen 1885; Schnetler 2001), men disse lokaliteter findes ikke mere. Ved anlæggelsen af Øresundsforbindelsen var der i 1994 blottet et profil ved Gemmas Allé på Amager, hvor overgangen fra Københavnskalken (Danien) til Lellinge Grønsand (Selandien) kunne iagttages og hvor der var muligheder for indsamling af fossiler.

Lokaliteter som Basballe, Egsmark m. fl. fra Djursland er løse blokke af Kerteminde Mergel.