Startside
Op

Klubbens møder i vinterhalvåret finder sted på Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergsvej i Åbyhøj. Møderne afholdes som regel den anden lørdag i måneden.

 

Klubbens værksted på Læssøesgade Skole

åbner efter "planen" ved udgangen af september! Hold dig ori-enteret på klubbens hjemmeside eller hos Hans J. Mikkelsen.

Nedenstående oplysninger gælder således igen fra ca. 1/10:

Kontakt Hans J. Mikkelsen, når det drejer sig om værkstedet.

Tlf. 4054 3902. Tirsdage: kl. 13.00 - 16.00. v/ Lilian Skov (kun efter aftale)

4068 9611.

Onsdage: kl. 19.00 - 22.00. v/ Leif Andersen (kun efter aftale) 6167 8062.

Husk af hensyn til de låste døre at ringe besked, om du kommer på værkstedet.

Brug af sølvværkstedet: 5 kr. pr. gang.

Brug af slibeværkstedet: 10 kr. pr. gang. kr. pr. gang.