Startside
Op

Klintholm

Syd for Nyborg er der et område, hvor Danienkalk ligger tæt ved overfladen, og der har derfor været brudt kalk her. Af de oprindeligt 13 grave er der kun en tilbage, men her er til gengæld overgangen fra Danienkalk til Kerteminde Mergel af Selandian alder blottet. Denne grænse ses kun meget få steder i Verden, og i Danmark kan den foruden ved Klintholm kun ses ved Svejstrup vest for Randers.

Klintholm 1978

Kalken består af bryozokalk fra det yngste Danien (Danien D), der bl. a. er karakteriseret ved at indeholde store pigge af søpindsvinearten Tylocidaris vexillifera. Desuden kan der findes bl. a. søpindsvin af slægterne Phymosoma og Salenia, brachiopoder, koraller, stilkled af søliljer samt hajtænder.  

 

Pig af Tylocidaris vexillifera                      Rhynchonella incurva

Litteratur:

Geologisk set, Fyn: p. 57-60.

Thomsen, E. 1995. Kalk og kridt i den danske undergrund.