Startside
Nye sneglearter fra Fakse

Unik snegleart fra Faxe beskrevet og navngivet Spiniloma faxensis

Blandt de mange fossiler i Alice Rasmussens samling, som hun testamenterede til Geomuseum Faxe, var der en snegl, som ikke burde findes i Faxe kalken. I Alice Rasmussen og Tove Damsholts bog om fossilerne fra Faxe var den afbildet og foreløbigt regnet for at være en Muricid (pigsnegl). En grundig undersøgelse og sammenligning med beskrivelser og afbildninger i litteraturen viste imidlertid, at sneglen tilhørte underfamilien Spinilomatinae af familien Spinilomatidae, som især kendes fra Jura og Kridt og som uddøde, før Faxe kalken blev dannet.

Sneglen er bevaret som et aftryk i koralkalk, og en afstøbning i silikonegummi viser tydeligt de lange pigge, som var på alle vindinger samt den fine spiralskulptur. Sneglen har fået det videnskalbelige navn Spiniloma? faxensis efter typelokaliteten Faxe Kalkbrud og er det eneste kendte eksemplar af den nye art. Den blev i april 2017 publiceret i Bulletin of the Geological Society of Denmark (Dansk Geologisk Forening).

Damholt, T., Rasmusssen, A. & Rasmussen, L. 2010: Fossiler fra Faxe Kalkbrud. 2. oplag. Revideret udgave. Geomuseum Faxe. 48 pp.

Schnetler, K.I., & Milàn, J., 2017: A new Cenozoic record of spinilomatine aporrhaids (Stromboidea, Caenogastropoda) in the early Paleocene of Faxe, Denmark.
© 2017 by Bulletin of the Geological Society of Denmark, Vol. 65, pp. 37-45. ISSN 2245-7070. www.2dgf/publikationer/bulletin

 

Katalog over næsekalksneglene fra Faxe udgivet af GEUS

Siden 2011 har Bodil Wesenberg Lauridsen og Ingemann Schnetler arbejdet på et katalog over alle sneglearterne fra næsekalken i Faxe. Resultatet er blevet en bog på 117 sider, og bogen indeholder illustrationer af alle sneglearterne. Basis for udgivelsen er samlingerne på Geologisk Museum, Geocenter Faxe (med Alice Rasmussens samling) og materiale, indsamlet af især Søren Bo Andersen og Sten Lennart Jakobsen i 1972. De fleste illustrationer er gengivelser af tegninger, som professor Alfred Rosenkrantz lod udføre i 1960erne, men der er også fotos af de arter, som han ikke fik lavet tegninger af. Bogen kan downloades på dette link:

http://www.geus.dk/DK/publications/geol-survey-dk-gl-bull/32/Sider/default.aspx

Bogen vil kunne købes hos GEUS:

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Øster Voldgade 10, 1350 København K
Tlf: 38 14 20 00, fax: 38 14 20 40, e-mail: geus@geus.dk

 

Ny art fra Gram Leret

I 2004 fandt den tyske samler og amatørpalæontolog Andreas Grant en ukendt snegl i lergraven i Gram. Han sendte mig den i 2014, og det viste sig, at ikke alene var sneglen ny for Gram Leret, men også ny for videnskaben. En undersøgelse viste, at sneglen kunne henføres til slægten Pseudocochlespira Schnetler, 2001, og den er nu blevet nybeskrevet som  Pseudocochlespira gramensis.

Slægten  Pseudocochlespira blev opstillet af undertegnede for tre arter fra Selandienet (Palæocæn) fra København med arten Surcula (Cochlespira) boeggildi Ravn, 1939 som typeart. De andre arter er Pseudocochlespira koeneni (Arkhanguelsky, 1904) og Pseudocochlespira rosenkrantzi Schnetler, 2001. Senere er slægten fundet i det Øvre Oligocæne Branden Ler, og arten Pseudocochlespira schwarzhansi Schnetler & Palm, 2008 blev opstillet. Slægtens optræden i det Øvre Miocæne Gram Ler er uventet, idet den hidtil ikke er fundet i aflejringer fra Eocæn og ældre dele af Miocænet.

 

Schnetler, K.I. 2001. The Selandian (Paleocene) mollusc fauna from Copenhagen: the Poul Harder 1920 Collection. Geology of Denmark Survey Bulletin 37: 85 pp.

Schnetler, K.I. 2005. The Mollusca from the stratotype of the Gram Formation (Late Miocene, Denmark). In:: Roth, F. & Hoedemakers, K. (eds) The geology and palaeontology of the Gram Formation (Late Miocene) in Denmark, 1. Palaeontos 7: 62–190.

Schnetler, K.I. & Palm, E. 2008. The molluscan fauna of the Late Oligocene Branden Clay/Denmark. Palaeontos 15: 1–92.

Schnetler, K.I. & Grant, A. 2014. A new Pseudocochlespira species (Gastropoda, Conoidea, Cochlespiridae) from the Gram Clay Formation (late Miocene, Tortonian) of Gram, Denmark. – Cainozoic Research 14(2), 135–137.

 

Nyt navn til velkendt snegleart fra Faxe

Eoatlanta ravni Schnetler, 2013. Holotype, diameter 2,5 mm, højde af munding 0,9 mm.

En af de meget almindelige snegle fra næsekalken i Faxe er den lille skiveformede snegl med den trompetformede munding. Ravn henførte den i 1933 til arten Eoatlanta spiruloides, som blev beskrevet af Lamarck i 1804. Ravn havde dog lidt tvivl med hensyn til identifikationen, og det samme havde Rosenkrantz. I sine notater foreslog han navnet Eoatlanta ravni, men han fik det aldrig publiceret.

Slægten er indtil for nylig blevet tolket som en fritsvømmende art af gruppen Heteropoda, men nye undersøgelser af Lozouet (2012) tyder på, at den snarere tilhører familien Hipponicidae, der lever på havbunden. En undersøgelse af materialet og litteraturstudier resulterede i, at arten kunne få det navn, som Rosenkrantz aldrig fik publiceret.

 

Lozouet, P. 2012.: Position systématique de quelques gastéropodes de l’Eocène à dernier tour disjoint (Mollusca, Gastropoda, Caenogastropoda): Delphinula conica, Omalaxis, Eoatlanta. Cossmanniana 14: 57-66.

Ravn, J.P.J. 1933. : Études sur les pélécypodes et gastropodes du Calcaire de Faxe. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturvidenskabelig og mathematisk Afdeling, 9: 1-74.

Schnetler, K.I., 2013: Eoatlanta ravni nov. sp. (Mollusca: Gastropoda, ?Hipponicidae) from the Danian (early Paleocene) of Faxe, Denmark. – Cainozoic Research 10 (1-2), 3-7.

 

Alice Rasmussen død

Foto: Arne Dich 

Ved The Palaeontological Associations årsmøde i Dublin 16. - 18. december 2012 fik Alice Rasmussen overrakt Mary Anning prisen, der går til en amatør, der ikke beskæftiger sig professionelt med palæontologi, men som på enestående vis selvstændigt har bidraget med fund eller oplysninger af høj videnskabelig værdi.

Hun blev syg derovre og kom senere hjem. Den planlagte reception i Faxe blev udsat, men den 26. januar 2013 blev Alice fejret på Geomuseum Faxe og hyldet for sin indsats og betydning. Hun syntes selv, at hun havde fået det godt, men hun blev svagere, og den 14. marts sov hun stille ind. 

Alices samling er kendt viden om, da hun altid har været parat til at hjælpe den etablerede videnskab med lån eller afgivelse af materiale. Især har materialet fra næsekalken dannet grundlag for flere afhandlinger af danske og udenlandske geologer, samt en Ph.d. afhandling fra Københavns Universitet. Hun har fået Ikke mindre end tre fossiler opkaldt efter sig på grund af sin store betydning for dansk geologi. Det er sneglene Scissurella aliceae Schnetler, Lozouet & Pacaud, 2001 og Unitas aliceae Schnetler & Petit, 2006 samt fisken Bythitidarum rasmussenae Schwarzhans, 2003. Det skal også nævnes, at hun har fundet det eneste kendte eksemplar af den nye slægt og art Faxetrochus problematicus, der er omtalt her på hjemmesiden.

Mange, både turister, fossilinteresserede og skoleklasser, er blevet guidet af Alice, og hun har bidraget stærkt til, at Faxe Kalkbrud er blevet en af byens hovedattraktioner. For det arbejde modtog hun i 1998 Faxe kommunes Kulturpris.

Alice har altid haft en særlig tilknytning til først det gamle Faxe Geologiske Museum og siden hen det nye store Geomuseum Faxe. Da udstillingen på det nye store Geomuseum Faxe blev bygget op, hjalp hun til med at udvælge de bedste genstande til udstillingen, og hun bidrog også med flotte eksemplarer.

Hun har været igangsætter og medforfatter til to populære opslagsbøger om fossiler fra henholdsvis Faxe Kalkbrud og Stevns og Møns Klint.

 

Faxetrochus problematicus - en ny snegl fra Faxe

SEM foto: Jan Adolfssen og Sten L. Jakobsen 

Der er i tidens løb indsamlet et stort materiale fra næsekalken, sidste gang i 1994 af Alice Rasmussen og hendes familie. Hun sendte mig i 2001 nogle ubestemte arter til undersøgelse, og i dette materiale var der et unikt eksemplar af en lille venstresnoet snegl, som ikke kendtes tidligere. Jeg diskuterede sneglen med Dr. Pierre Lozouet, Muséum National d’Histoire Naturelle i Paris, og vi blev enige om, at sneglen så ud til at kunne henføres til Cirroidea, en gruppe af primitive snegle, der hidtil kun var kendt fra Silur til øvre Kridt. Gruppen skulle altså være uddød, da kalken i Faxe blev dannet, og det uventede fund var en af begrundelserne for, at sneglen i 2002 blev anerkendt som danekræ nr. 324.

Sneglens taxonomiske placering krævede dog flere undersøgelser og litteraturstudier, før den i 2012 endelig kunne opstilles (Schnetler & Lozouet 2012). Der var ingen brugbare slægter, som den kunne henføres til, og derfor blev den nye slægt Faxetrochus opstillet. Artsnavnet problematicus blev valgt for at understrege vanskelighederne  med at fastslå artens taxonomiske tilhørsforhold.

Den nye slægt og art tilhører med stor sandsynlighed gastropodfamilien Porcelliidae. Et typisk træk ved denne familie er, at protoconchen (larveskallen) er højresnoet, mens teleoconchen (den voksne skal) er venstresnoet. Der sker altså på et tidspunkt i sneglens udvikling en karakteristisk ændring i vindingsretningen. På det eneste foreliggende eksemplar tillader bevaringstilstanden ikke en fuldstændig sikker iagttagelse af denne ændring, men det synes overvejende sandsynligt, at den er sket.

Et andet usædvanligt træk er, at slidsbåndet er placeret på skallens basis (underside). Herved ligner sneglen fra Faxe Antitrochus, der indtil nu er kendt fra Karbon (Kultiden). Den nye slægt og art fra Faxe viser altså, at familien Porcelliidae levede videre i Danien efter Sen Kridt, mens andre repræsentanter ikke kendes efter Kridttiden.

Litteratur

Lauridsen, B.W., Bjerager, M. & Surlyk, F. 2012: The middle Danian Faxe Formation new lithostratigraphic unit and a rare taphonomic window into the Danian of Denmark. © 2012 by Bulletin of the Geological Society of Denmark, Vol. 60, pp. 47–60. ISSN 0011–6297 (www.2dgf.dk/publikationer/bulletin).

Ravn, J.P.J. 1933: Études sur les Pélécypodes et Gastropodes du Calcaire de Faxe. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturvidenskabelig og mathematisk Afdeling, 9. Række, V 2. 1-74.

Schnetler, K.I., 2011: Næse for fossiler i Faxe.  –  Geologisk Nyt 2011/1, 18-21.

Schnetler, K.I.  & Lozouet, P. , 2012: A new genus and species of the Mesozoic superfamily Porcellioidea (Mollusca: Vetigastropoda) from the Danian (early Paleocene) of Faxe, Denmark. Cainozoic Research 9 (1), 3–7.

Schnetler, K.I., 2012: Faxetrochus problematicus - ny slægt og art fra næsekalken i Faxe.Geologisk Nyt 2011/6, 9091.

 

Monografi om molluskerne fra Lillebælt Leret ved Trelde Næs

Lillebælt Leret var i mange år anset for at være fattigt på makrofossiler, men Bonde kunne i 1968 give en loversigt over de fundne fossiler. Der er i de senere år samlet mange fossiler ved Trelde Næs, især af lokale samlere som Ole Barsøe (Kolding) og Mogens Madsen, Michael Tonnesen og Søren Peter Andersen (Fredericia). Fossilerne er i langt de fleste tilfælde bevaret som aftryk og stenkærner i konkretioner, men bevaringstilstanden er oftest så god, at det er muligt at fremstille detaljerede aftryk i silikonegummi.

En undersøgelse af molluskfaunaen blev efter mere end 10 års arbejde færdiggjort i 2011. Herved er det blevet muligt at beskrive en fauna på 75 arter. Heraf er en underart og fire arter nye: Astarte filigera treldensis, Abra madseni, Thracia barsoei, Galeodea anderseni og Desorinassa tonneseni.

Faunaen indeholder arter, der er kendte fra forskellige dele af det engelske Eocæn, mens Lillebælt Leret kan korreleres med Brackelsham Group, baseret på mikropalæontologiske og magnetostratigrafiske data. Molluskfaunaen indikerer vanddybder på 100 - 300 m.

Schnetler, K.I.  & Heilmann-Clausen, C. 2011: The molluscan fauna of the Eocene Lillebælt Clay, Denmark. Cainozoic Research 8(1-2), 41–99.

 

Nye Paleocæne mollusker fra Nuussuaq, Vestgrønland

I årene 1938 - 1939 og 1946 - 1968 blev der ved Grønlands vestkyst foretaget 18 ekspeditioner. Afdøde professor Alfred Rosenkrantz og hans medarbejdere indsamlede på disse ekspeditioner et meget stort materiale af fossiler fra Nuussuaq-halvøen, og Rosenkrantz beskrev selv enkelte nye arter. I 1983 offentliggjorde Kollmann & Peel en foreløbig undersøgelse af sneglefaunaen, dog uden at opstille nye arter. Pacaud & Schnetler beskrev i 1999 3 nye sneglearter. I 2010 blev der udgivet en revision af sneglefamilien Cancellariidae  af Schnetler & Petit, og heri blev der opstillet en ny slægt og 18 nye arter.

Kollmann, H.A. & Peel, J.S., 1983: Paleocene gastropods from Nûgssuaq, West Greenland. – Grønlands Geologiske Undersøgelse, Bulletin No. 146. 115 pp.

Pacaud, J.- M. & Schnetler, K.I., 1999: Revision of the gastropod family Pseudolividae from the Paleocene of West Greenland and Denmark. Bulletin of the Geological Society of Denmark 46, 53–67, 3 figs, 4 pls.

Rosenkrantz, A., 1970: Marine Upper Cretaceous and lowermost Tertiary deposits in West Greenland. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening 19, 406–453.

Schnetler, K.I., & Petit, R.E., 2010: Revision of the gastropod family Cancellariidae from the Paleocene of Nuussuaq, West Greenland.  – Cainozoic Research 7(1-2), pp. 3–26.