Startside
Nye sneglearter fra Fakse

Nyheder

Ny artikel om Gundstrupblokkene (Kerteminde Mergel, Paleocæn)

Pteria thomseni, Kangilioptera gundstrupensis og Cimoima sp.

En ny afhandling om molluskerne i de såkaldte GundstrupbIokke Kerteminde Mergel, Selandien, Paleocæn) er blevet udgivet i juni 2018. Der er i alt fundet 133 arter, heraf 27 nye, og alle arter er afbildet. Ahandlingen udgør et helt nummer af tidsskriftet Cainozoic Research og vil på grund af tidsskriftets copyright først blive tilgængelig på nettet ultimo juni 2019.

Schnetler, K.I. & Nielsen, M.S. 2018: A Palaeocene (Selandian) molluscan fauna from boulders of Kerteminde Marl in the gravel-pit at Gundstrup, Fyn, Denmark. Cainozoic Research 18(1), pp. 3-81. June 2018.

 

Unik snegleart fra Faxe beskrevet og navngivet: Spiniloma faxensis

Blandt de mange fossiler i Alice Rasmussens samling, som hun testamenterede til Geomuseum Faxe, var der en snegl, som ikke burde findes i Faxe kalken. I Alice Rasmussen og Tove Damsholts bog om fossilerne fra Faxe var den afbildet og foreløbigt regnet for at være en Muricid (pigsnegl). En grundig undersøgelse og sammenligning med beskrivelser og afbildninger i litteraturen viste imidlertid, at sneglen tilhørte underfamilien Spinilomatinae af familien Spinilomatidae, som især kendes fra Jura og Kridt og som uddøde, før Faxe kalken blev dannet.

Sneglen er bevaret som et aftryk i koralkalk, og en afstøbning i silikonegummi viser tydeligt de lange pigge, som var på alle vindinger samt den fine spiralskulptur. Sneglen har fået det videnskalbelige navn Spiniloma? faxensis efter typelokaliteten Faxe Kalkbrud og er det eneste kendte eksemplar af den nye art. Den blev i april 2017 publiceret i Bulletin of the Geological Society of Denmark (Dansk Geologisk Forening).

Damholt, T., Rasmusssen, A. & Rasmussen, L. 2010: Fossiler fra Faxe Kalkbrud. 2. oplag. Revideret udgave. Geomuseum Faxe. 48 pp.

Schnetler, K.I., & Milàn, J., 2017: A new Cenozoic record of spinilomatine aporrhaids (Stromboidea, Caenogastropoda) in the early Paleocene of Faxe, Denmark.
© 2017 by Bulletin of the Geological Society of Denmark, Vol. 65, pp. 37-45. ISSN 2245-7070. www.2dgf/publikationer/bulletin

 

Katalog over næsekalksneglene fra Faxe udgivet af GEUS

Siden 2011 har Bodil Wesenberg Lauridsen og Ingemann Schnetler arbejdet på et katalog over alle sneglearterne fra næsekalken i Faxe. Resultatet er blevet en bog på 117 sider, og bogen indeholder illustrationer af alle sneglearterne. Basis for udgivelsen er samlingerne på Geologisk Museum, Geocenter Faxe (med Alice Rasmussens samling) og materiale, indsamlet af især Søren Bo Andersen og Sten Lennart Jakobsen i 1972. De fleste illustrationer er gengivelser af tegninger, som professor Alfred Rosenkrantz lod udføre i 1960erne, men der er også fotos af de arter, som han ikke fik lavet tegninger af. Bogen kan downloades på dette link:

http://www.geus.dk/DK/publications/geol-survey-dk-gl-bull/32/Sider/default.aspx

Bogen kan købes hos GEUS:

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Øster Voldgade 10, 1350 København K
Tlf: 38 14 20 00, fax: 38 14 20 40, e-mail: geus@geus.dk