Startside
Op

Mogenstrup

Lokaliteten nævnes første gang i den geologiske litteratur af Ravn (1907) som et findested for konkretioner med krabber. Geologen Claus Beyer beskrev stedet i en upubliceret specialeopgave (1987). I 1990 blev lokaliteten og dens rige molluskfauna så beskrevet af Schnetler & Beyer. 

Lokaliteten er en kystklint  nord for Skive, og der er gode adgangsforhold og parkering på en lille plads tæt ved en lille bådplads for lystfiskere. Der er blotninger af det mørke Brejning Ler både mod nord og mod syd, men fundmulighederne er meget varierende, fordi skred helt kan dække de interessante lag.

Mod nord findes der krabbeboller i en lertype, der meget ligner leret fra Lyby Strand, og snegle, muslinger og søtænder kan findes i begge dele af klinten. Løstliggende på stranden kan der findes Drepanocheilus speciosus, Boreotrophon deshayesi og Charonia flandrica, de to sidstnævnte i store eksemplarer, men den meget varierede fauna, der omfatter tæt ved 200 forskellige arter, kan kun findes ved slæmning af tørret ler af en glaukonitrig type. Dette ler er kun sjældent blottet i klinten og findes som et centimetertykt lag. 

En del arter er først beskrevet fra Mogenstrup, og de fleste af de ca. 200 arter er sjældne eller meget sjældne. 

Til venstre ses et profil med de tre siderithorisonter. Til højre en glaukonitholdig lerprøve med sneglen Streptodictyon schnetleri Cadée & Janssen, 1994

Til venstre udslæmmede muslinger af familien Limopsidae, som der findes 4 arter af ved Mogenstrup.

De følgende fotos viser Oblimopa vonderhochti (Schnetler, 1990), Limopsis parva (Harder, 1913) og Aspalima chattica (Schnetler, 1990),

Nogle nye sneglearter fra Mogenstrup

Fra venstre mod højre ses: Microdrillia (Andersondrillia) brejningensis, Cerithiopsis antonjansei, Laiocochlis supraeoligocaenicus,

Pleurotomella rasmusseni, Rimosodaphnella lappanni og Triforis sorgenfreii.

     

Lepetella jytteae og Collonia troelsi

 

Scaphella siemsseni, Boreotrophon deshayesi, Charonia flandrica, Orthosurcula regularis, Conus semperi og Searlesia dentifera

 

Litteratur:

Schnetler, K.I. & Beyer, C., 1990. A Late Oligocene (Chattian B) molluscan fauna from the coastal cliff at Mogenstrup, north of Skive, Jutland, Denmark. Contributions to Tertiary and Quaternary Geology 27: 39-81, 7 figs, 4 tabs, 3 pls. Leiden.