Startside
Op

Lyby Strand maj 2004

Denne lokalitet er velkendt blandt fossilsamlere fra ind - og udland, og fundmulighederne er meget varierende. Der er to blotninger af det grålige glimmerler, der er af Øvre Oligocæn alder og lidt yngre end Brejning Leret, der kendes fra den nærliggende lokalitet Mogenstrup og fra Østjylland. Lokaliteten er sammen med andre i Limfjordsområdet beskrevet i en ikke publiceret specialeopgave af geologen Claus Beyer.

De velkendte krabbeboller, der undertiden benævnes "Lybykugler", findes i den nordlige blotning, mens der begge steder findes muslinger og snegle. Almindelige arter er Drepanocheilus speciosus (pelikanfodssnegl) og sneglene Aquilofusus waeli og Semicassis rondeleti, mens Nucula comta og Astarte gracilis er de almindeligste muslinger. 

 

 Aquilofusus waeli       Semicassis rondeleti

             Drepanocheilus speciosus                     Nucula comta

Antallet af forskellige arter af mollusker er langt lavere end i Brejning Leret, hvor der er ca. 200 forskellige arter (Schnetler & Beyer, 1990).