Startside
Op

Lyby Strand

Lyby Strand maj 2004

Denne lokalitet er velkendt blandt fossilsamlere fra ind - og udland, og fundmulighederne er meget varierende. Der er to blotninger af det grålige glimmerler, der er af Øvre Oligocæn alder og lidt yngre end Brejning Leret, der kendes fra den nærliggende lokalitet Mogenstrup og fra Østjylland. Lokaliteten er sammen med andre lokaliteter i Limfjordsområdet beskrevet i en ikke publiceret specialeopgave af geologen Claus Beyer.

De velkendte krabbeboller, der undertiden benævnes "Lybykugler", findes i den nordlige blotning, mens der begge steder findes muslinger og snegle. Almindelige arter er Aporrhais speciosa (pelikanfodssnegl) og sneglene Aquilofusus waeli og Phalium rondeleti, mens Nucula comta og Astarte gracilis er de almindeligste muslinger. Antallet af forskellige arter af mollusker er langt lavere end i Brejning Leret, hvor der er ca. 200 forskellige arter (Schnetler & Beyer 1990).

 

  Muslingerne Nucula comta, Yoldia glaberrima, Astarte gracilis og søtanden Antalis geminatum.

  

 Sneglene Scalaspira erratica, Aquilofusus waeli, Fusiturris duchastelii, Fusiturris selysii, Orthosurcula regularis og Acamptogenotia morreni.

Phalium rondeleti og tilhærende konkretion. Til højre konkretion med mange Aporrhais speciosa.

Fossilt træ med boringer af pæleorm og muslingen Glossus subtransversus.

Flækket krabbebolle med aftryk af krabbe. Til højre kugleformet konkretion.