Startside
Op

Klintinghoved

I kystklinten Klintinghoved ca. 3 km øst for Sønderborg findes der en flage af glimmerler fra Miocæn. Flagen har været kendt siden 1848, og i 1915 offentliggjorde den tyske geolog Karl Gripp en faunaliste, omfattende 21 arter af bløddyr. På grundlag heraf henførte han leret til det af ham selv i 1912 opstillede Nedre Miocæn (Vierländer Stufe), der kendtes fra omegnen af Hamburg.

    I 1932 gjorde daværende statsgeolog Hilmar Ødum de to skoleelever Otto og Theodor Sorgenfrei opmærksom på, at der i leret var fundet spændende fossiler, og de to drenge begyndte at søge systematisk. I løbet af de næste år indsamlede de en lang række smukke fossiler. Theodor Sorgenfrei valgte at studere geologi, og allerede i 1940 kunne han offentliggøre et arbejde om faunaen. Han anførte 63 arter af bløddyr og en ny krabbeart og tegnede selv de fundne arter. Sorgenfrei beskrev senere i sin doktorafhandling (1958) bløddyrene i Arnum Formationen (kendes fra en lang række boringer i SV Jylland).

    Allerede i 1940 var den forsteningsførende flage forsvundet som følge af havets erosion, men flagen fortsætter under strandbreddens sten og sand. Ved lavvande skulle det stadig være muligt at finde fossiler. Der er i 80'erne indsamlet en del materiale, så den kendte fauna nu er på over 100 arter. De viste fossiler stammer fra disse indsamlinger.

 

 

Konkretion fra Klintinghoved. Konkretionen indeholder 7 muslingearter og 7 sneglearter. Langt de fleste eksemplarer er sneglen Aporrhais bicarinata, der er ca. 4 cm lang. 

 Karakteristisk for faunaen er, at den indeholder en række arter, der er fælles med Øvre Oligocænets, bl. a. pelikanfodssneglen Aporrhais bicarinata, sneglene Fusiturris duchastelii, Boreotrophon deshayesi og Haustator goettentrupensis. På dette grundlag mener flere geologer i dag, at leret fra Klintinghoved muligvis er fra Øvre Oligocæn. Sorgenfrei sammenlignede faunaen med en ungarsk fauna fra Eger, dengang regnet for Nedre Miocæn, men denne fauna regnes nu også for at være Øvre Oligocæn.

 

                                   Stenomphalus wiechmanni                         Searlesia mitgaui                                     Sveltia lyrata                             Orthosurcula steinvorthi

    

    Faunaen indeholder også arter, der kun kendes fra Miocænet. Mest interessant er sneglen Clinura trochlearis, der kendes fra Miocænet i Wienerbækkenet og i Italien. I Arnum Formationen og i det tyske, hollandske og belgiske Miocæn findes den nærtstående art Clinura circumfossa.

Litteratur:

Gravesen, P. m. fl. 2004. Geologisk set: Det sydlige Jylland, pp. 130–133.

Sorgenfrei, Th. 1940. Marint Nedre-Miocæn i Klintinghoved paa Als. D.G.U. II (65).