Startside
Op
Fossiler Skrivekridt
Fossiler Cerithiumkalk

Dania Kridtgrav 1981

Billedet viser kridtgraven, mens der endnu blev brudt kridt. Siden er skrænten groet mere til, og desuden har det været svært at få adgang til graven, hvor der desuden vokser adskillige arter af orkidéer på den kalkholdige jord.

    Lokaliteten er meget vigtig, da K/T - grænsen (grænsen mellem Kridt og Tertiær) er blottet. Denne grænse er markeret af et gulligt hærdningslag nær profilets midte, og dette lag indeholder en del aftryk af muslinger og især snegle. Mest almindelig er sneglen Metacerithium balticum (tidligere kaldet Cerithium), der også kendes fra det tilsvarende lag i Stevns Klint. Laget kaldes på grund af denne snegl Cerithiumkalk og tilhører ligesom bryozokalken ovenover laget Danien-perioden (Paleocæn).

    Bryozokalken er af samme alder som den tilsvarende kalk i Stevns Klint og Sangstrup-Karlby Klinter, og den indeholder bl. a. søpindsvin, brachiopoder, søliljer, muslinger, ormerør og hajtænder.

    I den nederste del af skrænten findes Skrivekridt fra den yngste del af Maastricht, d. v. s. af samme alder som Skrivekridtet i Stevns Klint. Det indeholder en del ammoniter, især af Scaphites constrictus og Baculites (med "lige" skal) og desuden bl. a. muslinger, ormerør, søpindsvin, brachiopoder, hajtænder og cirripeder. Belemniter (vættelys) er ret sjældne her.