Startside
Op

Brejning

På begge sider af Vejle Fjord er der blotninger af mørk glimmerler og glimmersand. Mest berømt er lokaliteten Brejning, der er typelokalitet for den af Larsen & Dinesen i 1959 opstillede Vejle Fjord Formation.

Allerede i 1937 beskrev Eriksen i en foreløbig artikel i D.G.F. Brejning og gav en liste over de fundne mollusker. Han mente, at et grønligt lag af glaukonitsand indeholdt Mellem Oligocæne mollusker, mens den øvrige del af det, vi nu kalder Brejning Ler, lag indeholdt en Øvre Oligocæn fauna. Larsen & Dinesen (1959) benævnte det nederste lag Brejning Ler og de følgende lag Vejle Fjord Ler og Vejle Fjord Sand. De mente, at den nederste del af Brejning Leret var Mellem/Øvre Oligocæn, baseret på undersøgelser af foraminiferer, mens den øvrige del af Brejning Leret var sikkert Øvre Oligocæn.

I Eriksens liste over arter fra den nedre del af Brejning Leret var der bl. a. muslingearten Limopsis goldfussi, der i Belgien og Nordtyskland findes i Mellem Oligocænet. Det er imidlertid ikke lykkedes at finde denne art i  Eriksens materiale, der først blev lokaliseret og undersøgt i oktober 2009. Det viste sig, at æsken med hans Limopsis goldfusi indeholdt arterne Limopsis lamellata chattica Schnetler, 1990 og Limopsis retifera (Semper, 1861), der begge er typiske Øvre Oligocæne arter. Desuden var der også de to arter Limopsis aurita (Brocchi, 1814) og Limopsis vonderhochti Schnetler, 1990, der kendes fra andre lokaliteter med Øvre Oligocæn. Det er ikke lykkedes at finde en eneste sikker Mellem Oligocæn art ved Brejning, og derfor anses hele Brejning Leret nu for at være Øvre Oligocænt. Det skal også nævnes, at Brejning Leret også på andre lokaliteter indeholder et basalt lag af glaukonitsand, f. eks. ved Århus, Nr. Vissing og Ølst.

Fossilsøgning i Brejning Leret 1987

På billedet ses 3 palæontologer: Anton Janse og Arie W. Janssen fra Holland samt Mogens Stentoft Nielsen fra Odense.

Fundmulighederne er meget varierende ved Brejning, men generelt skal det være lavvande, og man er nødt til at grave i stranden, hvor Brejning Leret ret nemt kan blottes. Det overlejrer Søvind Mergelen, der er grågrøn. Spredt i leret findes ret store skaller af f. eks. Fusiturris selysii, Boreotrophon deshayesi og Charonia flandrica. Det er værd at nævne, at der her som det eneste sted i Danmark er fundet enkelte store eksemplarer (og flere unger) af sneglen Stenomphalus koeneni. Desuden er der fundet et par eksemplarer af sneglen Liomesus rarus (rarus betyder "sjælden", og artsnavnet passer både i Danmark og Tyskland). Den lille pteropod (vingesnegl) Limacina valvatina, der ellers er Miocæn, kendes også herfra.

Faunaen omfatter over 100 molluskarter.

Snegle fra Brejning. Øverst ses Streptodictyon cheruscus og Charonia flandrica, nederst Boreotrophon deshayesi, Liomesus rarus og Fusiturris selysii.

 

Litteratur:

Eriksen, K. 1937. En foreløbig meddelelse om tertiæret ved Brejning på sydsiden af Vejle Fjord. D.G.F. 9 (2), 137–150.

Geologisk set, Det mellemste Jylland, p. 262–264.

Larsen, G. & Dinesen, A. 1959. Vejle Fjord Formationen ved Brejning. Sedimenterne og foraminiferfaunaen. D.G.U. 2 (82), 114 pp.