Startside
Op

Albæk Hoved

På nordsiden af Vejle Fjord er der over en 3 km lang kyststrækning fra Albæk Hoved til Dykær vest for Juelsminde blottet en lagserie, der omfatter lag fra det øverste Paleocæn til Miocæn. Lagserien er forstyrret af udskridninger på grund af det plastiske ler og foldning som følge af istiden. De ældste lag findes mod vest (lag fra Paleocæn og Eocæn), mens aflejringer fra Oligocæn og Miocæn ses i øst. Lagserien minder på mange måder om den fra Ølst beskrevne.

Ældst er Holmehus Leret, der udgør ca. 3 m. Det er en meget fed leraflejring, der nederst er blåliggrøn og øverst mørk rødbrun. Ølst Formationen er her kun godt 2 m tyk mod ca. 30 m ved Ølst, så der har været en afbrydelse i sedimentationen her. Derimod er Røsnæs Leret tykkere ved Albæk Hoved (18 m), mens det kun er godt 3 m ved Ølst. Leret er meget fedt og overvejende rødbrunt med grønlige lag af omdannet vulkansk aske. Lillebælt Leret er også meget fedt, og kun 4 af de 6 lag, som leret inddeles i ved Ølst, er blevet opmålt ved Albæk Hoved, i alt ca. 14 m med lag fra rødbrun til blågrønt ler. L1 er ca. 3 m tyk og rødbrun, svagt kalkholdig med talrige konkretioner og enkelte askelag, L2 er ca. 3 m gråliggrønt til brunlig kalkfrit ler med sorte striber og linser og enkelte askelag, L3 er et tyndt lag, der er rødbrunt og kalkfrit og endelig er L4 et mindst 8 m tykt lag af grågrøn, kalkfrit ler med et tyndt rødbrunt lag og få konkretioner. Søvind Mergelen findes længere mod øst og er næsten hvid.  

Af fossiler kan man finde enkelte krabber og hajtænder, men fossiler er ikke så hyppige som ved Trelde Næs. Krabben herunder blev tidligere identificeret som Plagiolophus wetherelli, en art, der først er beskrevet fra det Eocæne London Clay i England. Den blev i Danmark først fundet i Røsnæs Leret i Røjle Klint, som derfor af Ravn (1903) blev dateret til Eocæn. Senest har Collins & Jakobsen henført den danske art til en ny art.  

Glyphithyreus bituberculatus Collins & Jakobsen, 2003

fra Albæk Hoved

Ved Dykær overlejres Søvind Mergelen af Vejle Fjord Formationens lag (Brejning Ler, Vejle Fjord Ler og Vejle Fjord Sand). Brejning Leret er ca. 4 m grønliggråt, glaukonitholdigt og sandet ler, hvori der er et enkelt lag af grus. Af fossiler er især muslinger almindelige, men både muslinger og snegle er oftest ret dårligt bevarede. Desuden kan der findes hajtænder.

Vejle Fjord Formationens øvre enheder består af ca. 15 m mørkt glimmerler og lyst sand og regnes for at være Nedre Miocæne. Der kendes dog ingen fossiler fra disse lag.

Lagene har været kendt siden 1843, da professor Forchhammer omtalte lokaliteten, og de er senere omtalt af berømte danske geologer som Mørch (1873) og V. Madsen (1900), se Ravn, 1907 p. 19. Ravn diskuterede også aflejringernes alder, som han mente var tvivlsom Oligocæn.  

Arctica islandica rotundata og Callista subrotundata

Brejning Ler, Albæk Hoved

Snegle og musling fra Brejning Ler, Albæk Hoved. Øverst ses Fusiturris selysii, 2 eksemplarer af Streptodictyon cheruscus og 2 eksemplarer af Aporrhais speciosa, nederst 2 muslinger af arten Thracia speyeri.

Målestok 1 cm (lodret).

 

Litteratur:

Gravesen, P. 1990. Oligozän in Ost-Jütland I-II. Fossilien 2/90: p. 64-69; 3/90: p. 117-120.

Heilmann-Clausen, C. 1990. Tertiæret ved Albæk Hoved - et fedt profil. Varv 1990. 4: p. 99-118.

Ravn, J.P.J. 1907. Molluskfaunaen i Jyllands Tertiæraflejringer. Vid. Selsk. 7 III, 2.