Startside
Op

Aflejringer fra Eem

I Kvartærperioden har Danmark været dækket af is fire gange, og der har således været tre mellemistider. Den sidste mellemistid hedder Eem Mellemistid, og den varede fra for 130.000 år siden til for 117.000 år siden. Gennem den mellemste del af Eem Mellemistid var dele af det sydlige Danmark dækket af et hav, og aflejringerne er fundet i boringer og i flere kystklinter. De er som regel forstyrrede af Istidens gletsjere. De marine Eem-lag indeholder foraminiferer, snegle og muslinger. De fleste af arterne lever også i nutiden, men faunaens sammensætning viser, at havtemperaturen var 2-4 grader højere end i nutiden. Lagene kendes også fra Nordtyskland og Holland, og navnet Eem er en hollandsk lokalitet. De vigtigste lokaliteter med marint Eem er Stensigmose Klint på Broager og Ristinge Klint på Langeland.

Stensigmose Klint

Klinten ligger på den østlige side af halvøen Broager, der ligger ud til Vemmingbund. Fra klinten er der god udsigt til Dybbøl Mølle, Sønderborg og Klintinghoved (lokaliteten er beskrevet på denne hjemmeside). Klinten er ca. 1 km lang og består af tre delprofiler. Tilgængelighed og blotning er dog meget varierende, og skred dækker ofte interessante profiler. Man kan komme til klinten fra en parkeringsplads ved campingpladsen "Spar Es".

 I klinten er der lag fra den næstsidste istid. Fra Eem Mellemistid er der søaflejringer og marine aflejringer. Det ældste marine lag er en horisont med blåmuslinger, og derpå følger så Cyprina ler og Tapes sand.

Cyprina Leret er olivengråt og har fået sit navn efter molboøstersen Cyprina islandica (nu Arctica islandica). Skallerne er dog altid knuste som følge af isens tryk. Arten er nulevende i danske farvande. Der er ca. 5 m Cyprina Ler.

Opadtil går leret gradvist over i gulligt sand, der kaldes Tapes Sand efter muslingen Tapes senescens (nu Paphia senescens). Denne musling er mere varmekrævende, idet den i nutiden lever i det lusitanske område (fra Biscayen til Nordafrika). Også den mere almindelige Lucinella divaricata samt yderligere 5 arter er begrænset til dette område. Disse arter viser altså, at Tapes Sandet er aflejret i et varmere hav end nutidens danske farvande. Der er også en del andre mindre arter, især af muslinger. Skallerne er hvidlige og ret skøre, men nemme at få øje på i det gullige sand. Ved at sigte tørre sandprøver kan man finde flere interessante små arter. 

Mollusker fra Tapes Sand. Øverst ses to eksemplarer af Spisula subtruncata og Venus gallica. I midten ses Lucinella divaricata, Bittium reticulatum, Nassa reticulata og Arctica islandica. Nederst ses Cardium exiguum og Tapes senescens.

Mollusker fra Stensigmose Klint, Broager

Leg. I. Schnetler 1982 og 2008.

Liste efter V. Nordmann (1908) og egne fund.

Navne er ikke revideret.

Nr.

Art

Madsen 1908

Schnetler 1982

 

Nucula sp.

 

*

 

Ostrea edulis

*

*

 

Mytilus edulis

*

*

 

Circe minima

*

 

 

Montacuta bidentata

*

*

 

Montacuta ferruginosa

*

*?

 

Lucina divaricata

*

*

 

Cardium edule

*

*

 

Cardium echinatum

*

*

 

Cardium exiguum

*

 

 

Cyprina islandica

*

*

 

Dosinia lupillus

*

*

 

Venus gallina

*

*

 

Venus ovata

*

*

 

Tapes aureus var. emiensis

*

*

 

Tellina baltica

*

*

 

Tellina tenuis

*

 

 

Solen ensis

*

 

 

Corbula gibba

*

*

 

Thracia papyracea

*

*

 

Syndosmya alba

*

*

 

Mactra stultorum

*

 

 

Spisula subtruncata

*

*

 

Spisula solida

*

 

 

Mya truncata

*

 

 

Zirphaea crispata

*

 

 

Pholas candida

*

 

 

Nassa reticulata

*

*

 

Odostomia sp.

*

 

 

Odostomia sp.

*

 

 

Parthenia spiralis

*

 

 

Parthenia interstincta

*

 

 

Turbonilla rufa

*

*

 

Turbonilla lactea

*

 

 

Eulimella nitidissima

*

 

 

Bittium reticulatum

*

*

 

Triforis perversa

*

*

 

Littorina littorea

*

 

 

Hydrobia ulvae

*

 

 

Rissoa inconspicua

*

 

 

Rissoa parva?

*

 

 

Rissoa interrupta

*

 

 

Rissoa membranacea

*

 

 

Caecum glaucum

*

 

 

Utriculus strigellus

*

 

 

Utriculus truncutulus

*

 

 

Philine aperta

*

 

 

Haminea navicula

*

 

 

Ringicula sp.

 

*

Litteratur:

Geologisk set Det sydlige Jylland. Skov og Naturstyrelsen 2004.

Nordmann, V. 1908. Molluskfaunaen i Cyprina-leret og Mellemeuropas andre Eem-aflejringer. I: Madsen, V., Nordmann, V. og Hartz, N.: Eem Zonerne. Danmarks Geologiske Undersøgelse 2 (17), 153 pp.

Nordmann, V. 1928. La Position stratigraphique des Dépôts d'Eem. Danmarks Geologiske Undersøgelse 2 (47), 81 pp.

Petersen, K. S. 2004. Late Quaternary environmental changes recorded in the Danish marine molluscan faunas. Geological Survey of Denmark Bulletin 3, 268 pp.