Startside
Op

Nørre Vissing

Nr. Vissing lergrav 1985

Lag fra Øvre Oligocæn (ca. 25 mill. år) findes i et bælte gennem Østjylland og træffes bl. a. i Ølst, syd for Horsens Fjord (Hundshage), ved Vejle Fjord (Brejning, Fakkegrav, Juelsminde, Bøgeskov). Lagene træffes også ved Limfjorden (Lyby Strand, Mogenstrup). Det er stadigt muligt at samle fossiler på disse lokaliteter, men mulighederne for fund varierer meget.

Fra Mogenstrup er der 1990 beskrevet ikke færre end 192 molluskarter (bløddyr).

Tidligere fandtes der en række lergrave, hvor leret blev gravet til fremstilling af mursten. Her kan nævnes Cilleborg og Ny Skovbo ved Mariager Fjord, Sofienlund ved Ulstrup og Nørre Vissing ved Skanderborg. Fra den sidstnævnte lokalitet, der vises på billedet ovenfor, er der i 1987 beskrevet en fauna på 145 arter af bløddyr (snegle, muslinger og søtænder). Der graves desværre ikke mere i lergraven.

Muslinger og søtand fra Nr. Vissing. Øverst ses Glycymeris obovata baldii, Lentipecten corneus og 2 eksemplarer af Palliolum hausmanni. I midten Yoldia glaberrima og Tellina postera. Nederst Astarte gracilis, 2 eksemplarer af søtanden Dentalium geminatum og muslingerne Cyclocardia grossecostata og Limopsis aurita.  

Snegle fra Nr. Vissing. Øverst ses Charonia flandrica, Boreotrophon deshayesi, Fusiturris selysii (stort og lille eksemplar) og Fusiturris duchastelii. I midten ses pelikanfodssneglen Drepanocheilus speciosus (stort og lille eks.), Orthosurcula regularis, Stenodrillia obeliscus og Bathytoma leunisii. Nederst boresneglen Polinices helicinus og Angistoma brueckneri danica.

    Lag fra Øvre Oligocæn kan også blottes ved anlæg af veje og jernbaner. Den klassiske lokalitet er jernbanegennemskæringen ved Århus Station (Harder, 1913), men også ved anlægsarbejdet på den jyske motorvej ved Skanderborg (1976) kom der fossilrigt Brejning Ler frem. I forbindelse med vejarbejde umiddelbart nord for Hadsten i 1980 blottedes der lag fra Nedre Oligocæn (Viborg Ler) og Øvre Oligocæn. På billedet herunder ses det grågrønne Viborg Ler og det mørkere Brejning Ler fra Øvre Oligocæn. 

Hadsten 1980. I baggrunden Galten Kirke.

Til venstre i skrænten ses det grågrønne Viborg Ler, der omtrent midt i billedet overlejres af mørkt Brejning Ler. 

Litteratur:

Ravn, J.P.J. 1907: Molluskfaunaen i Jyllands Tertiæraflejringer. En palæontologisk-stratigrafisk Undersøgelse. Vid. Selsk. Skr. 7. 3 (2). 180 pp., 8 pls. 

Harder, P. 1913: De oligocæne Lag i Jernbanegennemskæringen ved Aarhus. Danmarks Geologiske Undersøgelse 2 (22), 140 pp., 9 pls.

Schnetler & Beyer 1987: A Late Oligocene (Chattian B) mollusc fauna from the clay-pit of Galten Brickworks at Nørre Vissing, Jylland, Denmark. Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartiaire Geologie 24 (3), p. 193-224, 3 figs, 1 tab., 2 pls. Leiden.