Startside
Op

 

Øksenrade

Øksenrade Klint ligger lige syd for Middelfart og er ca. 4 m høj. Klinten har en tydelig rustrød farve og indeholder ved nærmere undersøgelse mange fossiler, især muslinger. Der findes dog kun aftryk og stenkærner, da de oprindelige skaller er opløste.

Øksenrade Sandstenen er en del af Vejle Fjord Formationen (typelokalitet Brejning), og det nederste lag i denne formation (Brejning Leret) kan også findes ved gravning neden for Øksenrade Klint. Øksenrade Sandstenen er afsat på lavere vand end Brejning Leret og indeholdt oprindeligt glaukonit. Senere er glaukonittens indhold af jern rustet, heraf sandstenens farve.

Under 2. Verdenskrig var der mangel på råstoffer, og man overvejede at udnytte Øksenrade Sandstenen, da den havde et jernindhold på ikke mindre end 30 %. Man lavede en prøvebrydning af sandstenen, som også blev kaldt Middelfart Malm, men brydningen var urentabel.

Blandt fossilerne er muslingerne den dominerende gruppe. Der er både ret store og forholdsvis solide arter som Glycymeris obovata baldii og Arctica islandica rotundata og mindre skrøbelige arter som Abra bosqueti og Laevicardium excomatulum. De to sidstnævnte arter er oftest defekte, når de findes i skaleksemplarer i leret, f. eks. ved Brejning, men i sandstenen er både aftryk og stenkærner komplette. Sneglene er ikke almindelige, hyppigst er Aporrhais speciosa (pelikanfodssnegl), men den meget sjældne Calyptraea chinensis ("kineserhat") kendes dog også.

   

Til venstre to eksemplarer af Abra bosqueti og Laevicardium excomatulum (midterste musling), til højre Callista reussi.

Laevicardium excomatulum og Arctica islandica rotundata

Glycymeris obovata baldii

Litteratur:

Geologisk set, Fyn og Øerne. Geografforlaget 2002.

Danmarks Natur Bind 1. Politikens Forlag 1979.